Firmaprofil

BackUp Cph er en socialtilsynsgodkendt virksomhed på Christianshavn med speciale i ambulant håndtering og behandling af afhængighedslidelser. Vores faglige profil er forankret i sociologi, kognitiv terapi, coaching og socialrådgivning, og vi arbejder forebyggende, skadesreducerende, vejledende og behandlende i feltet for afhængighedslidelser.

Vi er tre medarbejdere, Sissel, Sofie og Anna, og tilsammen deler vi omkring 25 års erfaring i arbejdet omkring stofbrugere og afhængighedslidende generelt. Vi har været fælles om BackUp Cph i mere end 7,5 år og er i fuld gang med at planlægge de næste.

Kontoret hos BackupCph på Christianshavn

BackUp Cphs metodiske repertoire er gjort af flere forskellige tilgange. Det er vores erfaring, at borgere profiterer af en fleksibel metodik fremfor en fastlåst ramme, da stofbrugere og afhængigslidende er lige så forskellige som alle andre mennesker og derfor har behov for forskellige former for støtte. Videre må det naturligvis tilstræbes at anvende videnskabeligt efterprøvede metoder, men dog altid med den fleksibilitet, at borgeren kan efterspørge anvendelse af en behandlingstilgang, som han eller hun ønsker at afprøve, selvom denne ikke nødvendigvis er evidensbaseret.

BackUp Cph karakteriseres desuden af en udgående funktion, hvor medarbejderne kan møde borgerne i nærmiljøet, hvilket kan være rigtig smart for borgere, der af den ene eller anden årsag kan svært ved at møde op os hos på Christianshavn. Vi har erfaring med forløb, der stort set udelukkende er pågået i borgerens eget hjem, på gadeplan eller vekslende mellem borgerens eget hjem, vores lokaler og en helt tredje lokation – således tilpasser vi os borgeren så vidt, der er os muligt.

BackUp Cph har et nært samarbejde med de offenlige instanser i flere kommuner og regier. Derudover gør vi, hvad vi kan for at holde os af ajour med de nationale myndigheder – tilsyn, social- og sundhedsministeriet – for herigennem at indgå som en integreret del af den almindelige behandlings- og støtteforsyning, som er tilgængelig for stofbrugende og afhængighedslidende medborgere.

kontorlokaler hos BackupCph

BackUp er en privat virksomhed, som man kun kan være ejer af, hvis man samtidig fungerer som frontmedarbejder og har direkte samvær med vores indskrevne borgere. Derudover vægter vi økonomisk gennemsigtighed og ansvarlighed ved at hvert år at fremlægge gennemskuelige og revisorgodkendte regnskaber for Socialtilsyn Hovedstaden.

Kontakt os