Til misbrugscentre

BackUp Cph er en 5 år gammel socialtilsynsgodkendt virksomhed på Christianshavn med speciale i behandling af stofbrugslidelser.

Vores faglige profil er forankret i sociologi, kognitiv terapi og socialrådgivning, og vi arbejder terapeutisk, coachende, undervisende og praktisk i feltet for misbrugslidelser.

Alle forløb i BackUp er baseret på individuelt samvær mellem borger og den tilknyttede kontaktperson og desuden tilrettelagt efter den enkelte borgers unikke behov.

BackUps ambition er at imødekomme tidligere og nuværende misbrugeres behov for individuel behandling med ambulant stofmisbrugsbehandling efter SEL §101.

At borgeren gives mulighed for professionel behandling og terapeutisk støtte på trods af aktivt misbrug, svigtende behandlingsmotivation eller andre udfordringer. BackUps mål er at yde fagligt velfunderet behandling af afhængighedslidelser med fokus på borgerens individuelle behov, kompetencer, sociale forhold og personlige ambitioner.

Målgruppe:

Voksne borgere visiteret til ambulant behandling i henhold til Servicelovens §101 med:

 • Tidligere eller eksisterende stofmisbrug

 • Behov for individuel (én til én) behandling

 • Mulige uafdækkede indsatsbehov

 • Eventuelt behov for udgående og opsøgende misbrugsbehandling

 • Behov for en fleksibel behandlingsindsats inden overgang til fx døgnbehandling, psykiatri eller handicapregi

Samarbejdet omkring de mest udsatte borgere med stofmisbrug karakteriseres ofte af hyppige udeblivelser, fejlslagne målsætninger og en høj grad af uforudsigelighed.

BackUp Cph har positive erfaringer med at kunne imødegå sådanne udfordringer gennem en indsats, der møder borgeren i øjenhøjde, eget miljø og livssituation. Vi oplever her vigtigheden af praktisk fleksibilitet kombineret med muligheden for at få kognitiv behandling, misbrugsbehandlende terapi og coaching samt socialfaglig støtte under de rammer, der nu engang passer den enkelte borger bedst.

BackUp Cph har indgående erfaring med at:

 • Yde terapi og behandling til de borgere, der har svært ved fremmøde og stabil behandlingstilknytning

 • Bidrage med skriftlig dokumentation relevant for behandlingsplanen

 • Følge op på og gennemføre arbejdspunkterne fra behandlingsplanen sammen med borgeren

 • Være helhedsorienteret led mellem forskellige indsatser

 • Afdække og styrke borgerens ressourcer for stoffri/stofreduceret rehabilitering

 • Styrke borgerens evne til at profitere af tilknyttede indsatser fra eksempelvis psykiatri og handicapregi

 • Skadesreduktion

 • Stabilisering og udtrapning ved aktivt stofbrug

Forløb og priser

Timeantal Pris pr. måned
5 timer om ugen 17.010  kr.
3 timer om ugen 10.710  kr.
1,5 timer om ugen (efterbehandling) 6.000 kr.
Enkeltsessioner 1.000 kr.