Hvad skal jeg gøre nu?

Hvis du er interesseret i at komme i behandling ved BackUp Cph eller ønsker at høre mere om vores behandling er du altid velkommen til at ringe til os.

Det er din kommune der betaler for din misbrugsbehandling, derfor skal du tage kontakt til dit kommunale misbrugscenter. Du kan altid ringe til kommunens hovednummer og bede om at blive viderestillet. Alternativt kan du kigge på kommunens hjemmeside eller ringe til os i BackUp så skal vi nok hjælpe dig med de relevante kontaktoplysninger.

Du vil blive inviteret ind til en samtale på dit misbrugscenter hvor dit behandlingsbehov vil blive vurderet i samarbejde med en sagsbehandler. Hvis du bliver vurderet som værende i målgruppen for ambulant behandling (1-6 timer om ugen) kan du vælge at komme ind til BackUp Cph. Du kan bede din sagsbehandler om at ringe til BackUp Cph så kan vi sammen aftale det videre forløb.