Til jobcentre

BackUp Cph er en 5 år gammel socialtilsynsgodkendt virksomhed på Christianshavn med speciale i håndtering af stofbrugslidelser.

Vores faglige profil er forankret i sociologi, kognitiv terapi og socialrådgivning, og vi arbejder terapeutisk, coachende, undervisende og praktisk i feltet for misbrugslidelser.

Alle forløb i BackUp er baseret på individuelt samvær mellem borger og den tilknyttede kontaktperson og desuden tilrettelagt efter den enkelte borgers unikke behov.

BackUps ambition er at imødekomme borgergruppen af tidligere og nuværende misbrugeres ofte udækkede behov for hjælp i beskæftigelsesregi med specialiserede indsatser efter LAB §91 og §167.

Målgruppe:

Borgere, der modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse med:

 • Tidligere eller eksisterende misbrug

 • Misbrug i nærmeste familie

 • Ustabile boligforhold (eksempelvis herbergs beboere og hjemløse)

 • Behov for motiverende mentorstøtte til at opsøge misbrugsbehandling

 • Uafdækkede indsatsbehov

 • Behov for udgående og opsøgende støtte

Samarbejdet med målgruppen karakteriseres ofte af hyppige udeblivelser, fejlslagne målsætninger og en høj grad af uforudsigelighed. BackUp Cph har positive erfaringer med at kunne imødegå sådanne udfordringer gennem en indsats, der møder borgeren i øjenhøjde i eget miljø og livssituation.

Vi oplever vigtigheden af at medbringe en viden om, at det reelt er særdeles udfordrende for mange misbrugslidende og psykisk sårbare borgere at navigere i og anvende de etablerede hjælpeinstanser, som de stilles til rådighed.

I det nære samarbejde med borgeren arbejder BackUp som en medspiller, der tilbyder mulighed for positivt samvær og udgående hjælp til afdækning af forhindringer, ressourcer og muligheder. Herigennem motiveres borgeren til at se og træffe de valg, der kan bidrage til øget stabilitet, mindske bekymringer og generel forøget livskvalitet.

Under en specialiseret indsats løser BackUp Cph sammen med borgeren de opgaver, som stilles af jobcentret. Samtidig er der tid og plads til, at BackUp Cph aktivt støtter op om indfrielse af borgerens mere personlige målsætninger – for eksempel at etablere kontakt til misbrugscentret, leve lidt sundere, søge en enkeltydelse eller finde modet til at tale om sårbare, personlige forhold.

BackUp Cph har stor erfaring med, at:

 • Bidrage med skriftlig dokumentation relevant for rehabiliteringsmøder

 • Yde følgeskab til og bistå ved lægesamtaler i forbindelse med LÆ265/275

 • Følge op på og gennemføre ”Min plan” sammen med borgeren

 • Være koordinerende led mellem forskellige indsatser

 • Styrke borgerens evne til at profitere af tilknyttede indsatser

 • Bidrage til etablering og gennemførelse af praktikforløb

 • Udarbejde diverse støtteskrivelser

Forløb og priser

Timeantal Pris pr. uge
5 timer om ugen 2500 kr.
3 timer om ugen 2100 kr.
1,5 time om ugen 1200 kr.