Nyttig information

Nedenfor finder du links til forskellige instanser der kan være nyttige i forskellige situationer.

Juridisk
Gadejuristen er en selvejende nonprofitorganisation, der yder gratis udgående retshjælp til udsatte borgere. www.gadejuristen.dk.

De Jurastuderendes Retshjælp er en frivillig organisation bestående af kompetente jurastuderende ved Aarhus Universitet. Der tilbydes gratis juridisk rådgivning pr. e-mail og telefon. www.djsr.dk.

Retshjælpen er en selvejende institution, som er uafhængig af politiske og andre interesser, og har omkring 200 juridiske medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder bistand til Retshjælpens klienter. www.retshjaelpen.dk.

Selvhjælpsfællesskaber
Narcotics Anonymous er et 12 trins program, hvor addicts hjælper hinanden til et stoffrit liv. www.nadanmark.dk

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. www.anonyme-alkoholikere.dk.

SMART er hjælp til selvhjælp ud af afhængighed i anonyme og frivillige samtalegrupper over hele landet. www.smartrecovery.dk.

Myndigheder og øvrige
Tilbudsportalen er et værktøj til landets sagsbehandlere, der gør det nemt at finde relevante tilbud eller plejefamilier, der retter sig direkte mod den enkelte borgers specifikke problemstilling. www.tilbudsportalen.dk.

Hvis du som borger, pårørende, medarbejder eller andet oplever bekymrende forhold i et tilbud eller en plejefamilie, kan du kontakte Socialtilsyn Hovedstadens whistleblower-ordning. https://selvbetjening.egki.dk/1284/SG921_000.

Københavns kommune: www.kk.dk.

Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/170

Lov om socialtilsyn: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/171

Kvalitetsmodel for sociale tilbud: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2665#idbf5af55c-986c-4e40-85c1-d14a7a95766c

Psykiatrifonden tilbyder telefonrådgivning hvor du kan få hjælp til at håndtere det, der er svært. Gratis og anonymt. Vores fagprofessionelle rådgivere sidder klar ved telefonerne hver dag året rundt 39252525. www.psykiatrifonden.dk.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05 www.livslinien.dk.

Reden København er både et være- og rådgivningssted, hvor kvinder kan få en pause fra det hektiske miljø på gaden og få gratis rådgivning og støtte til at skabe en bedre livssituation for sig selv. I Reden København kan kvinderne få rådgivning, gratis mad, støtte og omsorg samt muligheden for overnatning i akutte tilfælde. Samtidig fungerer Reden i mange tilfælde som bisidder i kvindernes kontakt til offentlige myndigheder, og som generel brobygger mellem kvinderne og det sociale system. https://kfuksa.dk/reden-kobenhavn/generelt/om-reden-koebenhavn