Behandling af stofafhængighed

BackUp Cphs behandling af stofafhængighed retter sig mod følgende målgruppe:

  • Voksne borgere visiteret til ambulant behandling iht. Servicelovens §101
  • Med tidligere eller eksisterende stofbrugere

  • Behov for individuel (én til én) behandling

  • Eventuelt ustabile boligforhold (fx herbergsbeboere og hjemløse)
  • Eventuelt behov for udgående og opsøgende misbrugsbehandling
  • Eventuelt behov for en fleksibel behandlingsindsats inden overgang til fx døgnbehandling, psykiatri og handikapregi

Derudover har vi muligheder for de stofafhængige borgere, som ønsker at forbedre deres livskvalitet på andre måder end ved behandling af deres afhængighed, men samtidig har behov for hjælp fra nogen, der forstår de udfordringer, som afhængighed kan skabe for den enkelte – læs mere om disse ydelser HER.

Når borgere indskrives i BackUp Cphs behandling af stofafhængighed, forventes det ikke nødvendigvis, at de er målrettede i ønsket om at blive stoffrie. I BackUp Cph stræber vi efter en rummelighed, der er i stand til at inkludere ambivalent motivation, medicinsk substitution, recidiv, aktiv afhængighed, frygt og alle de elementer, der er en forventelig del af forandringsprocessen henimod en mere stoffri tilværelse. BackUp Cph udskriver derfor heller ikke klienter, der udfordres i at holde deres behandlingsplan gennem eksempelvis tilbagefald og lignende – vi prøver i stedet at komme tilbage på sporet sammen med borgeren.

Forløb i BackUp Cph er baseret på individuelt samvær mellem borger og den tilknyttede medarbejder. Vi bistår således den hyppigt anvendte gruppebehandling i den offentlige behandlingsindsats ved at have plads til de borgere, som oplever behov for en-til-en-kontakt fremfor gruppesamvær. Vores erfaring viser os, at vi herigennem oplever langt flere gennemførte forløb end afbrudte, færre udeblivelser og udpræget positive behandlingsoplevelser hos vores borgere. BackUp Cph har hertil som ambition, at ethvert forløb udøves ved høj faglig kvalitet og tilbydes til misbrugsaktive klienter såvel som afholdende.

Rammerne for behandling af stofafhængighed er givet ved 5 eller 3 timer ugentligt for de mest intensive, ambulante behandlingsindsatser. Mens 1,5 time ugentlig eller enkeltsessioner afholdt over en periode udgør rammerne for de efterbehandlende tiltag, hvor der er opnået et tilfredsstillende behandlingsresultat, som skal holdes ved lige, og borger og BackUp Cph har et godt og solidt kendskab til hinanden.

BackUp Cph er godkendt til at indgå i den offentlige forsyning af stofbrugsbehandling, som borgere via deres frie behandlingsvalg kan få adgang til, hvis de er visiteret til ambulant behandling efter Servicelovens §101. Det betyder, at vi årligt kvalitetsgodkendes af Socialtilsyn Hovedstaden og følger de forskrevne retningslinjer i forbindelse hermed.

Læs mere om muligheder og metoder i BackUp på Tilbudsportalen

Tilbudsportalen