Mine rettigheder

BackUp Cph er godkendt til at yde behandling efter Servicelovens § 101, der er lovgrundlaget for stofbrugeres ret til socialfaglig behandling som følge af psykiske, fysiske og sociale konsekvenser ved brug af stoffer.

I Servicelovens bestemmelser defineres en stofbruger som en person, der er fysisk og/eller psykisk afhængig af bevidsthedsændrende stoffer i et omfang, der skaber negative konsekvenser for stofbrugeren selv, dennes pårørende eller samfundet. Dette indbefatter også borgere, der er blevet afhængige af og/eller misbruger receptpligtig medicin.

Ved den indledende henvendelse til kommunen har stofbrugeren ret til at modtage et konkret tilbud om behandling med opstart indenfor 14 dage. Det gælder i øvrigt, at når kommunen har vurderet, at der foreligger et behandlingsbehov og i den forbindelse visiteret til enten ambulant-, dag- eller døgnbehandling, har stofbrugeren frit valg til at vælge sit eget behandlingstilbud indenfor den visterede behandlingskategori. Tilbuddet skal blot være godkendt af Socialtilsynet. Alle godkendte sociale tilbud fremgår af www.tilbudsportalen.dk.

Kommunen skal i øvrigt altid oplyse stofbrugeren om retten til frit valg af behandlingsted, og sagsbehandler skal være behjælpelig med vejledning, så borger træffer sit behandlingsvalg på et solidt og oplyst grundlag.

Du har ret til at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om stofmisbrugsbehandling i henhold til §101. Det gør du ved at sende din klage til din kommune, som herefter vurderer, om de vil ændre afgørelsen eller sende din klage videre til Ankestyrelsen.

Læs mere om dine rettigheder hos Socialstyrelsen.