Mentorstøtte o. lign.

Hvis du lider under nuværende eller tidligere misbrugsproblematikker, modtager offentlig forsørgelse (kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge eller integrationsydelse) og har brug for støtte til at nærme dig arbejdsmarkedet, er du i målgruppen for et specialiseret mentorforløb hos Backup Cph. Forløbet bevilges af dit jobcenter, og du vil sammen med din mentor i BackUp Cph samarbejde om at gennemføre punkterne fra din jobplan.

Mentorforløbene har forskellige intensiteter alt efter, hvad der vurderes at være behov for hos den enkelte borger. Det varierer mellem 1.5 til 5 timer om ugen, og du og din sagsbehandler afgør, hvor højt et timeantal du har brug for.

Møderne med din mentor bliver afholdt, hvor du ønsker det. Det kan være hjemme hos dig, i BackUps lokaler på Christianshavn eller som gåture eller møder andre steder. Det er helt op til den enkelte. Udover de personlige møder med din mentor, vil der også være mulighed for tæt telefonisk kontakt i løbet af ugen.

Ambitionen med et mentorforløb i BackUp er at imødekomme ofte udækkede behov for hjælp i beskæftigelsesregi. Blandt andet har vi stor erfaring med at hjælpe med indhentning af dokumentation til brug for rehabiliteringsmøder og supplere med skriftlige anamneser og statusskrivelser. Det kan også være, du ønsker hjælp til at finde en virksomhedspraktik efter støtte til stop eller reducering af dit misbrug, hvilket vi også har positiv erfaring med.

Kontakt dit jobcenter, hvis du vurderer, du har behov for et specialiseret mentorforløb i BackUp Cph.  Forløbene bevilges efter gældende lovgivning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §91 og §167.